Grootste collectie Stijn Streuvels vanaf nu beschikbaar in Antwerpen

Het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaren sinds kort de grootste collectie voor de studie van het leven en het werk van Stijn Streuvels (1871-1969): het archief van de auteur, de boeken die hem inspireerden en een uniek overzicht van zijn literaire output. Deze uitgebreide verzameling is vanaf nu beschikbaar voor het grote publiek.

Archief

Het Letterenhuis kreeg in februari van dit jaar van de Vlaamse Overheid de opdracht om mee in te staan voor het beheer van het Lijsternest in het West-Vlaamse Ingooigem, de eigen woning van de bekende Vlaamse schrijver Stijn Streuvels. Bovendien gaf Vlaanderen ook haar deel van het Streuvelsarchief en bibliotheek in langdurige bruikleen aan de Stad Antwerpen. Het archief werd overgebracht naar het Letterenhuis, waar sinds het overlijden van Streuvels in 1969 zijn omvangrijk literair archief opnieuw samen kwam.

Het archief werd geïnventariseerd en is raadpleegbaar in de databank Agrippa. De komende jaren zal ingezet worden op een digitalisering van enkele duizenden bladzijden handschriften van Stijn Streuvels en van een deel van zijn rijke fotocollectie. Dit alles zal ongetwijfeld de belangstelling voor Streuvels aanwakkeren en het onderzoek naar deze schrijver verder stimuleren.

Bibliotheek

De bibliotheek van Streuvels werd overgebracht naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De boeken uit Streuvels zijn eigen bibliotheek krijgen daar het gezelschap van de unieke verzameling Streuvelspublicaties die Paul Thiers wist samen te brengen. Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting verwierf de collectie Thiers met meer dan 1.000 boeken en gaf deze in bruikleen aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Zo goed als de volledige bruikleencollectie Thiers is vandaag ontsloten via de catalogus van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur stad Antwerpen: "Vandaag bewaart Antwerpen een unieke Streuvelscollectie waarin zowel het archief van de schrijver, de persoonlijke bibliotheek van Streuvels en een zeer ruime staalkaart van zijn gepubliceerde werk samen komen. Daarmee is onze stad uiteraard dé belangrijkste plaats voor de studie van deze Vlaamse schrijver." 

Op woensdag 3 oktober organiseren het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een feestelijke avond met Stijn Streuvels. Journalisten zijn welkom om mee te vieren in het Letterenhuis om 19u.

Herdenking Streuvels

In 2019 zal het 50 jaar geleden zijn dat Stijn Streuvels stierf. Naar aanleiding daarvan zullen er verschillende activiteiten georganiseerd worden in Antwerpen en in Het Lijsternest. Ook komt er een scheurkalender op de markt: 365 kalenderblaadjes met teksten van Streuvels, historische weetjes over de auteur en teksten van andere auteurs geïnspireerd door Streuvels’ oeuvre.

Over Streuvels

Stijn Streuvels (pseudoniem van Frank Lateur) is een van de grootste en meest vernieuwende Vlaamse schrijvers. In 1905 liet hij in Ingooigem (deelgemeente van Anzegem) zijn beroemde huis Het Lijsternest naar zijn eigen ontwerp bouwen. Hij zou zich er voltijds aan zijn omvangrijke literaire werk wijden.

Tussen 1899 en zijn dood in 1969 schreef Streuvels vooral naturalistische romans en novelles, waarin hij het Vlaamse dorpsleven als geen ander wist te doorgronden. Tot zijn bekendste werk behoren naast Het leven en de dood in den ast ook De vlaschaard en De teleurgang van de waterhoek. De novelle Het leven en de dood in den ast is opgenomen in de literaire canon van de Nederlandstalige literatuur.

Freya Van Wijnsberghe

Communicatie Letterenhuis, Stad Antwerpen

Over Letterenhuis

Het Letterenhuis is het literaire archief van Vlaanderen. Het verzamelt en bewaart manuscripten, brieven, foto’s en andere documenten van onder meer schrijvers, dichters, uitgevers en literaire tijdschriften van 1800 tot heden.

De collectie vormt ideaal bronnenmateriaal bij onderzoek voor biografieën, tekstedities en literaire of (cultuur)historische studies. Een overzicht van de collectie is online te bekijken in Agrippa. Documenten kunnen in de leeszaal worden geraadpleegd. De grote en kleine verhalen uit de collectie worden met het publiek gedeeld tijdens lezingen, studiedagen, workshops en (literaire) evenementen.

Met de steun van:

Stad Antwerpen | Vlaamse overheid

Neem contact op met

Minderbroedersstraat 22 2000 Antwerpen

+32 3 222 93 20

letterenhuis@antwerpen.be

letterenhuis.be