Het Letterenhuis herdenkt samen met vele partners Hugo Claus (1929-2008)

Hugo Claus stierf op 19 maart 2008. Tien jaar na zijn overlijden herdenkt Het Letterenhuis, dat het Clausarchief bewaart en langdurige bruiklenen van de auteur in het bezit heeft, samen met vele partners deze literaire duizendpoot.

Op 17 maart 2018 opent in het Letterenhuis de tentoonstelling Hugo Claus. Achter vele maskers. Curator Hilde Van Mieghem maakt een eigenzinnige keuze uit het enorme literaire archief van Claus. Ook BOZAR, Maurice Verbaet Center, Cinema Zuid, Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, DE Studio, Behoud de Begeerte en deBuren zorgen mee voor een gevarieerd programma met tentoonstellingen en voorstellingen om Claus te herdenken.

“Het is hier in het Letterenhuis dat zijn literaire nalatenschap rust. Hoewel Claus geen Antwerpenaar was, staat het als een paal boven water dat zijn inspirerend werk hier in ons Letterenhuis moest terecht komen. Het is immers in de loop der jaren uitgegroeid tot het belangrijkste literaire archief in Vlaanderen met op de planken kleppers als Jef Geeraerts, Willem Elsschot en Louis Paul Boon. En dus ook Hugo Claus, daar zijn we uiteraard zeer trots op,” zegt Caroline Bastiaens, schepen voor Cultuur.

Noteer in uw agenda alvast de tentoonstelling van het Letterenhuis en de projecten van alle partners.

Hugo Claus

Achter vele maskers

Het Letterenhuis en curator Hilde van Mieghem presenteren: Hugo Claus. Achter vele maskers. Een expositie over leven en werk van een Belgische auteur met internationale allure.

Curator Hilde van Mieghem belicht in de tentoonstelling het werk én de mens Hugo Claus (Brugge 1929 – Antwerpen 2008), een schrijver en beeldend kunstenaar die ervan hield een mistgordijn rond zich op te trekken en de realiteit naar eigen inzicht vorm te geven.

De bezoeker ontdekt (opnieuw) de rijkdom en veelzijdigheid van het werk van Hugo Claus en beleeft zijn niet aflatende inspiratie, zijn taalvirtuositeit en zijn precieuze en indrukwekkende manuscripten, die hij vaak zelf illustreerde. En vangt een glimp op van de man achter de vele maskers.

Werk & Leven

De expositie neemt de bezoeker mee door leven en het oeuvre van Claus, van de vroegste verzen van de zestienjarige Hugo C. van Astene tot de allerlaatste, onvoltooide geschriften. Je krijgt een inkijk in het schrijfproces en ontdekt de verschillende fases ervan: hoe de roman De verwondering groeit van aantekeningen en plannen via de verschillende stadia van het handschrift tot het definitieve resultaat.

Verder wordt het verband gelegd tussen realiteit en fictie, door een confrontatie van dagboekaantekeningen met scènes uit bijvoorbeeld Het jaar van de kreeft. Volledige manuscripten van De Oostakkerse gedichten en Schola Nostra kunnen in digitale versie worden doorbladerd en bekeken.

Oorlog & Liefde

Hoofdthema’s van de tentoonstelling zijn Oorlog & Liefde. De laatste wereldoorlog heeft een grote invloed gehad op Claus en bleef opduiken in zijn werk, tot in zijn laatste gedichten. Daarnaast is er de grote invloed en de niet te miskennen impact die vrouwen en liefde op hem hadden.

De Tijd

De tentoonstelling is chronologisch onderverdeeld in vier hoofdstukken, die harmonisch in elkaar overlopen. In de jeugdjaren (1929-1949) zoekt de schrijver zijn identiteit en legt hij zijn thema’s vast. Met zijn eerste vrouw Elly Overzier beleeft Claus ‘de jaren van verwondering’ (1949-1969), waarin hij als schrijver tot bloei komt. In het derde deel (1969-1980) verwerkt Claus twee minder gelukkige liefdes, om het vierde deel (1980-2008) in te zetten met zijn magnum opus Het verdriet van België. Hij verhuist naar Antwerpen en trekt zich met zijn tweede vrouw Veerle de Wit een tijdlang terug in de Provence.

Het Archief

Een caleidoscoop van foto’s laat de publieke figuur en de privépersoon zien, uitvergrote tekstfragmenten tonen de taalkunstenaar. En ook in Claus’ films, toneelstukken en verfilmde scenario’s staat de rijke taal centraal. Uiteraard komt de schrijver ook zelf aan het woord in een selectie uit de vele videofragmenten.

Praktisch

Expo van zaterdag 17 maart t.e.m. zondag 1 juli 2018.

Tickets: € 5 | € 3 | gratis

Projecten partners

DOCX - 24 Kb

Korte biografie Hilde Van Mieghem

DOCX - 15 Kb

Nadia De Vree

perscoördinator Musea en Erfgoed Antwerpen, Stad Antwerpen

Over Letterenhuis

Het Letterenhuis is het literaire archief van Vlaanderen. Het verzamelt en bewaart manuscripten, brieven, foto’s en andere documenten van onder meer schrijvers, dichters, uitgevers en literaire tijdschriften van 1800 tot heden.

De collectie vormt ideaal bronnenmateriaal bij onderzoek voor biografieën, tekstedities en literaire of (cultuur)historische studies. Een overzicht van de collectie is online te bekijken in Agrippa. Documenten kunnen in de leeszaal worden geraadpleegd. De grote en kleine verhalen uit de collectie worden met het publiek gedeeld tijdens lezingen, studiedagen, workshops en (literaire) evenementen.

Met de steun van:

Stad Antwerpen | Vlaamse overheid

Neem contact op met

Minderbroedersstraat 22 2000 Antwerpen

+32 3 222 93 20

letterenhuis@antwerpen.be

letterenhuis.be