Hugo Claus. Achter vele maskers.

Tentoonstelling in het Letterenhuis vanaf 17 maart

Tien jaar na de dood van Hugo Claus laat het Letterenhuis deze literaire duizendpoot aan het woord in een tentoonstelling over zijn leven en zijn werk. Op 17 maart opent Hugo Claus. Achter vele maskers, een eigenzinnige keuze uit het enorme literaire archief samengesteld door curator Hilde Van Mieghem.

De keuze van Hilde Van Mieghem

Hugo Claus stierf op 19 maart 2008. Voor de overzichtstentoonstelling Hugo Claus. Achter vele maskers maakte curator Hilde Van Mieghem een eigenzinnige keuze uit het enorme literaire archief van Claus, dat zij volledig heeft doorgenomen. Zij ontdekte er een schrijver die ervan hield een mistgordijn rond zich op te trekken en de realiteit naar eigen inzicht vorm te geven. Een man die tot in zijn laatste jaren de oorlog die zijn jeugd zo getekend had een plaats trachtte te geven. En een man die kon genieten van de liefde.

Het was van bij het begin de bedoeling van Hilde Van Mieghem om aandacht te vragen voor Claus als taalkunstenaar. Van Mieghem koos ervoor om in de tentoonstelling uitsluitend Hugo Claus zelf aan het woord te laten. De tentoonstelling legt een expliciete band tussen zijn leven en de verwerking daarvan in zijn oeuvre, onder meer door het confronteren van dagboekfragmenten met literaire citaten. Op deze manier is de expo tegelijk biografisch én literair. Ze neemt de bezoeker mee op tocht vanaf de vroegste verzen van de zestienjarige Hugo C. van Astene tot de allerlaatste, onvoltooide geschriften.

“Ik leef achter vele maskers. Daarachter schuilt alles wat je kunt invullen aan schaamte, kwetsbaarheid en verdriet.”

Achter vele maskers

In de expo ontdekt de bezoeker  vier 'eilanden', cirkelvormige ruimtes die de vier fases in het leven van Claus weergeven. In de jeugdjaren (1929-1949) zoekt de schrijver zijn identiteit en legt hij zijn thema’s vast. Met zijn eerste vrouw Elly Overzier beleeft Claus ‘de jaren van verwondering’ (1949-1969), waarin hij als schrijver tot bloei komt. In het derde eiland (1969-1980) verwerkt Claus twee minder gelukkige liefdes, om in de vierde cirkel (1980-2008) te verhuizen naar Antwerpen en zich met zijn tweede vrouw Veerle de Wit een tijdlang terug te trekken in de Provence. Het verdriet van België komt in het eerste en het vierde eiland ruim aan bod.

Dankzij de indrukwekkende vormgeving van Niek Kortekaas is de combinatie van foto's, egodocumenten, teksten en handschriften een bijzondere ervaring. Achter het masker van de poseur, de gevierde auteur, ontdekken de bezoekers op die manier de mens Claus.

In elk eiland wordt een Clausfilm getoond, en in een klein videozaaltje kunnen liefhebbers interviews met de schrijver bekijken. Een tijdlijn leidt de bezoeker door het leven van Claus en toont een honderdtal boekencovers. Volledige manuscripten van De Oostakkerse gedichten en van Schola Nostra en een schrift met dertig schilderijtjes kunnen in digitale versie worden doorbladerd en bekeken. Een ander scherm toont het ontstaansproces van enkele gedichten.

Schepen voor cultuur Caroline Bastiaens: “Met ‘Hugo Claus. Achter vele maskers’ houden we de herinnering aan Hugo Claus levendig. Want Antwerpen is  de stad van de letteren, van de Boekenbeurs, Conscience en Plantijn en ook de stad waar Hugo Claus woonde en stierf. Deze tentoonstelling toont de bezoeker een mooie selectie uit het unieke archief van Hugo Claus dat bewaard en gekoesterd wordt in het Letterenhuis . Dit is bovendien nog maar een begin. Ook ons Letterenhuisfestival op 5 mei staat in het teken van deze literaire grootmeester.”

Het Clausarchief in het Letterenhuis bestaat uit de literaire nalatenschap van Claus, die door de Koning Boudewijnstichting aan het Letterenhuis in bewaring werd gegeven, enkele langdurige bruiklenen van de Universiteit Antwerpen en verzamelaars als Koen en Annemie Wellens, en Herman Halet, en uiteraard de eigen collecties.

Praktisch

  • Expo van zaterdag 17 maart t.e.m. zondag 1 juli 2018
  • Tickets: € 5 | € 3 | gratis
  • Naast de tententoonstelling organiseert het Letterenhuis ook heel wat extra activiteiten
  • Niet enkel het Letterenhuis herdenkt dit jaar Hugo Claus. Samen met partners als BOZAR, Maurice Verbaet Center, Behoud de Begeerte, DE Studio, Cinema Zuid, Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, Antiquariaat De Slegte, deBuren, … brengt het Letterenhuis hulde aan deze literaire duizendpoot.
  • Samen met Radio 1 gaat het Letterenhuis op zoek naar de schoonste zin van Claus. Kiezen en stemmen kan tot 23 maart.
  • Beeldmateriaal is te vinden via https://pers.letterenhuis.be/media
  • Meer informatie is te vinden via  www.letterenhuis.be/Claus2018 .

bijlage 1 - Wie is Hugo Claus .pdf

PDF - 220 Kb

bijlage 2 - Extra in het Letterenhuis.pdf

PDF - 315 Kb

bijlage 3 - Het archief van Hugo Claus.pdf

PDF - 300 Kb

bijlage 4 - Clausjaar 2018.pdf

PDF - 744 Kb

bijlage 5 - Biografie Hilde Van Mieghem.pdf

PDF - 306 Kb

bijlage 6 - Biografie biografie Niek Kortekaas.pdf

PDF - 288 Kb

Freya Van Wijnsberghe

Communicatie Letterenhuis, Stad Antwerpen

Nadia De Vree

Perscoördinator Musea en Erfgoed , Stad Antwerpen

Over Letterenhuis

Het Letterenhuis is het literaire archief van Vlaanderen. Het verzamelt en bewaart manuscripten, brieven, foto’s en andere documenten van onder meer schrijvers, dichters, uitgevers en literaire tijdschriften van 1800 tot heden.

De collectie vormt ideaal bronnenmateriaal bij onderzoek voor biografieën, tekstedities en literaire of (cultuur)historische studies. Een overzicht van de collectie is online te bekijken in Agrippa. Documenten kunnen in de leeszaal worden geraadpleegd. De grote en kleine verhalen uit de collectie worden met het publiek gedeeld tijdens lezingen, studiedagen, workshops en (literaire) evenementen.

Met de steun van:

Stad Antwerpen | Vlaamse overheid

Neem contact op met

Minderbroedersstraat 22 2000 Antwerpen

+32 3 222 93 20

letterenhuis@antwerpen.be

letterenhuis.be