Stijn Streuvelsarchief en Lijsternest naar Letterenhuis

De Vlaamse Regering draagt het Stijn Streuvelsarchief over aan het Letterenhuis. Ook zal het Letterenhuis Streuvels’ huis in Ingooigem, Het Lijsternest, beheren en openstellen voor bezoekers. Schrijvers kunnen ook in de toekomst in het huis terecht als tijdelijke residentie, in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren en Passa Porta.

Het Lijsternest is het huis van de Vlaamse schrijver Stijn Streuvels (1871-1969), pseudoniem van Frank Lateur. Streuvels leefde en werkte er tot aan zijn dood. Hier schreef hij meesterwerken zoals De vlasschaard, Het leven en de dood in den ast, Prutske en De teleurgang van de Waterhoek. Vanaf 1982 werd het woonhuis door de Provincie West-Vlaanderen opengesteld als schrijversmuseum. Sinds 2018 beheert de Vlaamse Overheid, departement Cultuur, Jeugd en Media deze schrijversresidentie. De Vlaamse Regering draagt nu alle erfgoedactiviteiten omtrent het huis over aan het Letterenhuis.

Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur van de stad Antwerpen: ” Het archief van Stijn Streuvels in het Letterenhuis wordt nu aangevuld met maar liefst 20 meter archiefstukken en documenten. Daarnaast komen ook de omvangrijke fotocollectie en de bibliotheek van Streuvels naar onze stad. Door deze overdracht brengen we voor het eerst sinds 1975 het volledige archief van Stijn Streuvels weer samen en wordt het Letterenhuis de plaats bij uitstek voor elke liefhebber en onderzoeker van deze vooraanstaande Vlaamse schrijver.”

Sven Gatz, minister van cultuur: “Met de overdracht van het archief en een verzekerde toekomst voor het Lijsternest ben ik blij dat we ook dit stukje cultuur van de provincies een goede herbestemming hebben kunnen geven. En de faam van Antwerpen als Vlaamse boekenstad, wordt hiermee bovendien nog een stukje groter!” 

Samen met de werking wordt ook een deel van het archief van Stijn Streuvels aan het Letterenhuis overgedragen. De stad Antwerpen kocht al in 1975 voor het Letterenhuis een belangrijk deel van het archief van Streuvels aan. Dit wordt nu aanzienlijk aangevuld met ongeveer twintig strekkende meter archiefstukken en documenten, gaande van notities en documentatie voor de voorbereiding van boeken tot huldealbums, eretekens en diploma’s, een bedankje in briefvorm van koning Boudewijn en allerhande knipsels die de schrijver verzamelde.

De omvangrijke fotocollectie van Streuvels, zelf een verwoed fotograaf, is zonder meer het belangrijkste deel van deze overdracht. Het gaat om ongeveer 1000 glasplaten, enkele duizenden fotoafdrukken en een tiental fotoalbums. Daarin komen Het Lijsternest, Streuvels’ familie, zijn vrienden, zijn publieke leven en het West-Vlaamse platteland duidelijk in beeld.

Verder verhuist ook een deel van de omvangrijke bibliotheek van Stijn Streuvels naar Antwerpen: honderden boeken met opdrachten van bevriende schrijvers, luxe-edities van zijn eigen werk en enkele oude drukken die hij van zijn oom Guido Gezelle erfde.

Door deze overdracht komt voor het eerst sinds 1975 het volledige archief van Stijn Streuvels weer samen en wordt het Letterenhuis de plaats bij uitstek voor elke Streuvelsonderzoeker.

Het Lijsternest kent als huis nu een dubbele functie: van april tot september wordt het opengesteld voor het publiek, van oktober tot maart fungeert het als schrijversresidentie.

Op woensdag 3 oktober 2018 wordt de Streuvelscollectie in de kijker geplaatst. De organisatie van dit publieksmoment is in handen van het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, het Stijn Streuvelsgenootschap en het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting.

Over Stijn Streuvels (1871-1961)

Stijn Streuvels (pseudoniem van Frank Lateur) is een van de grootste en meest vernieuwende Vlaamse schrijvers. In 1905 liet hij in Ingooigem (deelgemeente van Anzegem) zijn beroemde huis Het Lijsternest naar zijn eigen ontwerp bouwen. Hij zou zich er voltijds aan zijn literaire werk wijden. Tussen 1899 en zijn dood in 1969 schreef Streuvels vooral naturalistische romans en novelles, waarin hij het Vlaamse dorpsleven als geen ander wist te doorgronden. Tot zijn bekendste werk behoren naast Het leven en de dood in den ast ook De vlaschaard en De teleurgang van de waterhoek. Na zijn overlijden kreeg de Meester van Het Lijsternest een koninklijke begrafenis met veel media-aandacht. Verschillende van zijn boeken werden omgezet naar toneel of film; vooral de film Mira (naar De teloorgang) geldt als klassieker.

Freya Van Wijnsberghe

Communicatie Letterenhuis, Stad Antwerpen

Nadia De Vree

Perscoördinator Musea en Erfgoed , Stad Antwerpen

Over Letterenhuis

Het Letterenhuis is het literaire archief van Vlaanderen. Het verzamelt en bewaart manuscripten, brieven, foto’s en andere documenten van onder meer schrijvers, dichters, uitgevers en literaire tijdschriften van 1800 tot heden.

De collectie vormt ideaal bronnenmateriaal bij onderzoek voor biografieën, tekstedities en literaire of (cultuur)historische studies. Een overzicht van de collectie is online te bekijken in Agrippa. Documenten kunnen in de leeszaal worden geraadpleegd. De grote en kleine verhalen uit de collectie worden met het publiek gedeeld tijdens lezingen, studiedagen, workshops en (literaire) evenementen.

Met de steun van:

Stad Antwerpen | Vlaamse overheid

Neem contact op met

Minderbroedersstraat 22 2000 Antwerpen

+32 3 222 93 20

letterenhuis@antwerpen.be

letterenhuis.be