Werk van Lon Landau en studenten Kostuumontwerp komen samen in unieke expo

Van 12 tot 31 mei mei loopt er een unieke expo in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De bachelorstudenten Kostuumontwerp tonen hun werk dat geïnspireerd is op de ontwerpen van Lon Landau, decor- en kostuumontwerper uit de jaren dertig. Het verleden en heden ontmoeten elkaar in nieuwe ontwerpen. De afdeling Kostuumontwerp werkt voor deze expo samen met het Letterenhuis.

 

In de expo krijg je originele ontwerpen van Landau te zien en de ontwerpen van de studenten die daarop gebaseerd zijn. De studenten hebben zich vooral gericht op een van de meest beroemde theaterprojecten van Lon Landau: kostuums voor de personages van de Middelnederlandse tekst ‘Van den Vos Reynaerde’. ​ De focus ligt op dat project, maar ook ander werk van Landau komt aan bod, zoals ontwerpen en schetsen van Vondels ‘Lucifer’ en ShakespearestukkenMidzomernachtsdroom’ en ‘Elk wat wils’.

Hedendaags en historisch kostuumontwerp 

Lon Landau (1910-1945) was de eerste professionele decor- en kostuumontwerper in Vlaanderen. Zijn ontwerpen uit de jaren dertig vallen op door hun moderniteit. Ze tonen de personages volledig en weerspiegelen hun specifieke karaktertrekken. Landau had oog voor detail, kleur en materialiteit. In de expo ontdek je het theaterleven in de jaren dertig en vandaag: de studenten Kostuumontwerp koppelen erfgoed en kostuumgeschiedenis aan hedendaagse ontwerpen. De Academie reikt bovendien al jaren de ‘Prijs Lon Landau’ uit aan excellerende studenten Kostuumontwerp.

Roman van Tom Lanoye 

Schrijver Tom Lanoye droeg zijn recente roman ‘De draaischijf’ op aan Landau. De expo zoomt niet alleen in op Landau, maar ook actrice Ida Wasserman, operadirigent Hendrik Diels en directeur van de vroegere Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen Joris Diels worden in de expo toegelicht. Zij stonden deels model voor de hoofdpersonages in de roman van Lanoye.

 

De expo is een coproductie van het Letterenhuis en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De Academie viert dit jaar haar 360ste verjaardag en zet dit graag in de kijker door samenwerkingen met culturele partners, zoals het Letterenhuis.

Praktisch

  • 'Expo Lon Landau' in de Lange Zaal, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen. 
  • De opening is op donderdag 11 mei om 18u.
  • De expo loopt van 12 tot 31 mei 2023. 
  • Openingsuren expo: van maandag tot vrijdag van 12u tot 18u. Ook open tijdens het Antwerp Art Weekend (donderdag 18 mei van 12u tot 21u en vrijdag 19 mei tot 21 mei van 12u tot 18u).
  • Gratis toegang. 
  • Meer info vind je hier. ​ 

Diane 's Heeren

Letterenhuis, stad Antwerpen

Evi Boels

Perscommunicatie cultuur, stad Antwerpen

 

 

 

Over Letterenhuis

Het Letterenhuis is het literaire archief van Vlaanderen. Het verzamelt en bewaart manuscripten, brieven, foto’s en andere documenten van onder meer schrijvers, dichters, uitgevers en literaire tijdschriften van 1800 tot heden.

De collectie vormt ideaal bronnenmateriaal bij onderzoek voor biografieën, tekstedities en literaire of (cultuur)historische studies. Een overzicht van de collectie is online te bekijken in Agrippa. Documenten kunnen in de leeszaal worden geraadpleegd. De grote en kleine verhalen uit de collectie worden met het publiek gedeeld tijdens lezingen, studiedagen, workshops en (literaire) evenementen.

Met de steun van:

Stad Antwerpen | Vlaamse overheid

Neem contact op met

Minderbroedersstraat 22 2000 Antwerpen

+32 3 222 93 20

letterenhuis@antwerpen.be

letterenhuis.be